Praca dla młodych?

Sytuacja ludzi młodych na rynku pracy nie jest zbyt obiecująca. Jest wiele czynników, które przyczyniają się do tego, iż tak wiele osób po zakończeniu edukacji ma problemy ze znalezieniem posady. Na pewno głównym powodem jest niechętne zatrudnianie przez pracodawców osób młodych z uwagi na nieposiadanie przez nie doświadczenia zawodowego. Inną przyczyną są zbyt małe lub odmienne kwalifikacje młodych ludzi w stosunku do zapotrzebowania obecnego rynku. Jako powód przytacza się również zbyt słabo rozwinięty sektor doradztwa zawodowego w odniesieniu do osób rozpoczynających dopiero swoją karierę pracowniczą. Można zatem stwierdzić, że ścieżka rozwoju zawodowego jest dla młodych utrudniona z uwagi na kulejące rozwiązania systemowe. Z drugiej jednak strony, winę ponoszą również sami młodzi ludzie, którzy niejednokrotnie wykazują się zbyt małą elastycznością i mobilnością oraz mają zbyt wygórowane wymagania w stosunku do przyszłej pracy. Normalnym jest, że praca dla młodych ludzi, nieposiadających żadnego stażu, jest dużo niżej wynagradzana niż dla ludzi z doświadczeniem zawodowym. Na początku kariery trzeba się również liczyć z niskim stanowiskiem pracy. Nikt nie zaczyna przecież od dyrektorskiej posady!